De Big Five

De Big Five

De ‘Big Five’ zijn de vijf persoonlijkheidskenmerken waar onze persoonlijkheidstest mee werkt. De vijf kenmerken zijn: openheid (openness), consciëntieusheid (conscientiousness), extraversie (extraversion), altruïsme (agreeableness) en neuroticisme (Neuroticism). Al deze kenmerken zullen resulteren in een bepaalde scoren. Er zijn geen fouten scores aangezien elk beroep een andere vraag zal hebben naar persoonlijkheidskenmerken. De technologie branche vraagt andere kenmerken bij een sollicitant dan iemand die bij de modebranche zou willen solliciteren.

Openheid

Als eerst is er het kenmerk openheid die weer onderverdeeld is in verschillende facetten (fantasie, esthetiek, gevoelens, veranderingen, ideeën en waarden). Er wordt hier gekeken naar hoe ‘open-minded’ iemand is. Indien iemand open staat voor nieuwe ideeën zal deze ook plezier hebben bij het creëren van nieuwe mogelijkheden. Indien iemand niet open is, zal de persoon meer gebaat zijn bij een routine en duidelijkheid.

Consciëntieusheid

Ten tweede wordt er getest op het kenmerk consciëntieusheid. Dit klinkt erg moeilijk maar is eigenlijk doelmatigheid, ordelijkheid, betrouwbaarheid, ambitie, zelfdiscipline en bedachtzaamheid. Een persoon die hier hoog op scoort, zal eerder plannen maken dan spontaan dingen gaan uitvoeren.

Extraversie

Ten derde kijkt het model ook naar extraversie. Het geeft aan hoe extravert en sociaal een persoon is. Het kijkt naar hartelijkheid, sociabiliteit, dominantie, energie, avonturisme en vrolijkheid. Een persoon die hoog scoort op extraversie is enthousiast en actie georiënteerd. Ze staan graag in het middelpunt van de belangstelling.

Altruïsme

Als vierde wordt er gekeken naar altruïsme. Ook dit klinkt erg moeilijk maar bij altruïsme wordt er gekeken naar hoe mild iemand is en wordt onderverdeeld in vertrouwen, oprechtheid, zorgzaamheid, inschikkelijkheid, bescheidenheid en medeleven. Een persoon die hoog scoort op altruïsme is warm, tactvol en vriendelijk.

Neuroticisme

Als laatste wordt er bij de ‘Big Five’ gekeken naar neuroticisme. Dit is een ander woord voor emotionele stabiliteit. Het gaat er hier om hoe een persoon scoort op bepaalde emoties zoals angst, ergernis, depressie, schaamte, impulsiviteit en kwetsbaarheid. Een persoon die hoog scoort op neuroticisme zal emotioneel stabiel zijn en zal ook minder snel boos worden.

W
W